הגשת כתב יד

הוצאה לאור של הספר בעברית** 
קיימות שתי חלופות: א) מימון מלא של הוצאת הדובדבן (להלן: "ההוצאה") (100% מימון ללא עלות מחבר). ב) מימון כמעט מלא [75% מימון של ההוצאה ו-25% של המחבר]. בסיום תהליך האבחון והבדיקה תמסור ההוצאה את החלטתה למחבר בדבר קבלת כתב היד (תשובה חיובית או שלילית). איננו מנמקים את תשובתנו אם היא שלילית. מחברים המעוניינים במימון מלא עצמי שלהם, יש לפנות להוצאות לאור העוסקות בכך.
**ייתכן שההוצאה תחליט גם על מימון מלא של תרגום כתב היד לאנגלית ושיווקו באמזון ובארה"ב, נוסף על הפקתו בשפה העברית (הכול לפי שיקול דעתה של ההוצאה). 
יש לשלוח את כל פרקי כתב היד וכן תקציר של 150 מילים לפחות הכוללים גם פרטים אישיים (שם מלא, גיל ועיסוק). יש לציין אם היו פרסומים קודמים. תהליך הבדיקה הוא עד 21 יום. כתבי היד שההוצאה תחליט לקבלם יעברו את כל תהליך ההפקה של ספר, כולל עריכה, גרפיקה, דפוס וכן הפצה לחנויות הספרים ולספריות הציבוריות. אנו מקבלים עשרות כתבי יד מדי חודש ועל כן נדרשת סבלנות רבה בקבלת התשובה. 
אנו מקבלים כתבי יד העוסקים בספרות יפה (סיפורים קצרים, נובלה ורומן) או בהדרכה בנושאים שונים, כתבי יד בעניינים פוליטיים, חינוכיים וחברתיים וכן כתבי יד עבור ילדים בגיל הרך. איננו מקבלים כתבי יד העוסקים בשירה או בבישול. 
 
דילוג לתוכן