הגשת כתב יד

הוצאה לאור של הספר בתוך 60 יום. הפצה לרשתות הגדולות, לספריות ולחנויות פרטיות.
יש לשלוח את כתב היד המלא לאי-מייל ההוצאה: nsegev10@netvision.net.il 
יש לשלוח תקציר ובו פרטים אישיים (כתובת מגורים, גיל, מקצוע תעסוקתי וכן לציין אם היו פרסומים קודמים). 
תשובה תינתן בתוך שבוע מיום שליחת כתב היד.  
 
 
 
 
 
 
 
דילוג לתוכן